ใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐาน

มีวัตถุดิบให้เลือกใช้ทั้ง PP Board,Epe Foam,PU Foam,EVA ,Paper Box